ATELIER ATIS s.r.o. Pardubice

Vítejte na našich webových stránkách


pro další orientaci zde použijte MENU, případně nás kontaktujte přímo.

Nabízíme Vám níže uvedené služby (podrobněji je obsah služeb rozveden v samostatné položce).
  • Zpracování projektových dokumentací (DUR, DSP, DZS, DPS, DSPS)
  • Zpracování projektů technických zařízení budov
  • Řešení fotovoltaických systémů do instalovaného výkonu 15 kWe
  • Dodávky staveb a jejich rekonstrukce
  • Dodávky a montáže nízkoteplotních topných a chladících systémů
  • Zpracování dokumentací přikládaných k žádostem o dotační tituly (ZÚ, SFŽP)
  • Zpracování štítků obálky budov, zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
  • Tepelně technické výpočty stavební fyziky
  • Výpočty tepelných ztrát


Ing. Zdeněk Poskočil, Petr Doležal, Monika Doležalová

 

ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r.o.

 

© Atelier ATIS 2011