ATELIER ATIS s.r.o. Pardubice

O nás


Firma ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r.o. byla založena 21. 07. 1992 jako soukromý projektový atelier se zaměřením na architekturu, technické a investorské služby, zajišťované v komplexním rozsahu od zadání po kolaudaci a užívání díla.


Společnost má živnostenské oprávnění na projektování staveb, provádění staveb a provozování obchodní činnosti. Obchodní činnost společnosti je realizována především v oblasti komplexních dodávek interiérů staveb.


V oblasti projektové a inženýrské činnosti naše společnost zajišťovala vlastními pracovníky od doby svého vzniku do listopadu 1997 profesi architekt, stavební část, ústřední vytápění, kanalizace, vodovod, zásobování plynem, vzduchotechnika a inženýrská činnost. Ostatní specializace byly zajišťovány smluvně autorizovanými osobami, se kterými společnost dlouhodobě aktivně spolupracuje. Od listopadu 1997 společnost smluvně spolupracuje s autorizovanými osobami v profesi architekt.


Od doby založení naší společnosti do dnešního dne byla projektově a inženýrsky zpracována řada stavebních akcí v rozsahu rozpočtových nákladů stavby od drobných akcí až po rozsáhlé komplexy. Celkem byly takto řešeny stavby s celkovými rozpočtovými náklady převyšujícími 1,8 mld. Kč bez DPH. Většina zpracovaných akcí je již stavebně provedena a řádně slouží svým uživatelům.


ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o., je moderně vybaveným projektovým atelierem, disponujícím moderním technickým vybavením pro projektování na počítačích – systémy Nemetschek ALLPLAN, Autocad LT a ZWcad. Pro výpočty v oboru TZB používáme SW firmy Protech. Grafické výstupy projektovaných zakázek jsou objednatelům předávány standardně v tiskové papírové podobě a na digitálně v běžných formátech PDF, DWG, DOC, XLS.

 

© Atelier ATIS 2011