ATELIER ATIS s.r.o. Pardubice

Služby

 • zpracování studií, generelů, rozvah, PD, IČ, AD, TDI, HIP, poradenská + konzultační činnost v oboru pozemních staveb, TZB a využití obnovitelných zdrojů
 • stupně dokumentace staveb DUR, DSP, DZS, DPS, DSPS
 • zpracování projektů v oborech: stavební část, ÚV, ZTI, zásobování plynem, rozvody tlakového vzduchu, rozvody vodní páry, vzduchotechnika, v oboru vytápění řešení systémů s klasickými zdroji tepla na fosilní paliva a biomasu, s kondenzačními zdroji tepla, s tepelnými čerpadly všech systémů teplonosičů
 • řešení fotovoltaických systémů do instalovaného výkonu 15 kWe
 • projektová řešení objektů pro bydlení, výrobu, služby, vzdělávání a sociální služby
 • klasické stavby, NED, PAD, domy s nulovou spotřebou energie
 • konstrukční systémy - zděné, ocelové, montovaný a monolitický ŽB, na bázi konstrukcí ze dřeva
 • dodávky staveb a jejich rekonstrukce, celkové rozpočtové náklady bez DPH v zákonné výši do 10 mil. Kč
 • dodávky a montáže nízkoteplotních topných a chladících systémů
 • systémy kogeneračních zdrojů tepla a el. energie
 • zpracování dokumentací přikládaných k žádostem o dotační tituly (ZÚ, SFŽP), včetně zastupování investorů v celém průběhu řízení a realizace staveb
 • zpracování štítků obálky budov, zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
 • tepelně technické výpočty stavební fyziky
 • výpočty tepelných ztrát pro přiznání sazby el. energie ve speciálním tarifu pro el. přímotopné vytápění a tepelná čerpadla
 • rekonstrukce systémů vytápění, větrání a regulace bazénových hal uvnitř rodinných domů a podobných objektů pro nekomerční využití
 

© Atelier ATIS 2011